• Thông báo

  [THÔNG BÁO] Lịch bảo dưỡng IDC, có thể gây gián đoạn dịch vụ

  Admin 15:57 | 02/12/2016

  Lịch bảo dưỡng IDC: (Ảnh hưởng tới hệ thống gmob)
  - Thời gian thực hiện như sau:
  • Ngày 02/12/2016 Từ 23h00 – 23h30: Kiểm tra trạng thái thiết bị
  • Ngày 02/12/2016 Từ 23h30 – 23h45: Reboot thiết bị master (có thể gây gián đoạn dịch vụ)
  - Thời gian gián đoạn dịch vụ: 15 phút.

  Đối tác nắm lịch bảo dưỡng để điều chỉnh kinh doanh hợp lý! 

  Chúc cho doanh thu tháng 12 khới sắc!!!