• Thông báo

  [THÔNG BÁO] Viettel bảo trì, ảnh hưởng tới hệ thống trong ngày 25/11

  Admin 16:17 | 25/11/2016

  Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ Quý khách đang sử dụng, Viettel VAS sẽ tiến hành bảo dưỡng cặp firewall VAS CP Pháp Vân trong đó có hành động reboot thiết bị. Kế hoạch này có thể sẽ gây ảnh hưởng diện rộng đến toàn bộ các kết nối trên hệ thống firewall VAS-CP Pháp Vân.
  Lịch bảo trì sẽ tiến hành như sau:
  Thời gian từ 23h00 ngày 25-11-2016 đến 23h45 ngày 25-11-2016 ( Đêm thứ 6)

  Việc bảo trì của viettel sẽ ảnh hưởng đến hệ thống của gmob, do đó quý đối tác chú ý và điều chỉnh kinh doanh trong khoảng thời gian bảo trì , tránh ảnh hưởng doanh thu và chi phí kinh doanh!

  Chúc các bạn đạt doanh thu cao!